0

Privacyverklaring

Zo gaan wij met jouw gegevens om

Wij zijn KliX Portaal B.V. (hierna te noemen: “KLIXONLINE”) gevestigd (8025 BK) te Zwolle aan het adres Dokter van Deenweg 108 met KvK-nummer 78604451. Wij respecteren uw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar soms hebben we persoonlijke gegevens van u nodig. In deze verklaring lees u welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Deze privacy policy is van toepassing op onze website: https://klixonline.nl (de "Website"), onze online applicatie (de "App") en de diensten die wij aanbieden (de "Diensten").

Wij behandelen uw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "Relevante Wetgeving").

Mocht je vragen hebben over deze voorwaarden, dan kun je contact opnemen via

info@klixonline.nl

038 200 41 21

of per post:

KliXonline
Dokter van Deenweg 108
8025 BK Zwolle

1. Persoonsgegevens

Om onze Website, App en Diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip "persoonsgegeven" wordt informatie bedoeld waarmee u als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.

2. Uw toestemming

We kunnen uw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer u onze Website bezoekt, een account aanmaakt op onze Website of App, gebruik maakt van onze Diensten of als u contact met ons opneemt. Wij mogen uw gegevens verwerken, omdat we uw toestemming vragen via deze privacy policy. Bovendien hebben we uw gegevens nodig om de overeenkomst tussen u en ons uit te voeren. Als u ervoor kiest om uw gegevens niet te delen, dan wel als u er voor kiest om uw gegevens niet te delen, dan kunnen wij onze diensten niet of niet volledig aan u leveren.

Verder zullen we uw gegevens niet zonder uw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

3. Welke gegevens verzamelen wij en wat doen we ermee?

Om gebruik te maken van onze Website, App en Diensten hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig:

 • Uw naam
 • Uw geboortedatum
 • Uw geslacht
 • Uw adresgegevens
 • Uw woonplaats
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres
 • Uw burgerservicenummer en/of het documentnummer van u paspoort of ID
 • Uw betaalgegeven
 • Alle benodigde gegevens voor een correcte matching op basis van uw aantoonbare kennis en/of Beroepsregistratie.

We verzamelen ook wat informatie van u die niet persoonlijk is als u onze Website of App gebruikt, zoals:

 • De naam van de browser die u gebruikt
 • Het besturingssysteem dat u gebruikt
 • De service provider waarmee jij internettoegang hebt
 • De bezocht pagina's op onze website en het gedrag op de website.

Login

Op uw account slaan we de volgende gegevens op: gebruikersnaam, wachtwoord, naam en telefoonnummer, BSN, relevante opleidingsinformatie, werkhistorie en adres gegevens. Zo hoeft u deze gegevens niet opnieuw in te voeren.

Social media

Als u social media functies gebruikt op onze site, is het mogelijk dat de leverancier van social media ons (volgens zijn beleid) informatie stuurt. Het kan bijvoorbeeld gaan om u naam, profielafbeelding, geslacht, vriendenlijsten en andere informatie die u ter beschikking hebt gesteld. Wil u dit niet? Verander dan de privacy-instellingen op uw social media-account. U kunt ook een ad-blocker gebruiken.

Als u op een webpagina terecht komt die social media invoegtoepassingen gebruikt, stuurt uw browser bepaalde informatie naar de aanbieder van uw social media-account. Wij hebben geen zeggenschap over deze gegevensuitwisseling.

Nieuwsbrief

KLIXONLINE biedt nieuwsbrieven aan. Zo blijft u op de hoogte van nieuws op het gebied van onze software of andere zaken. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen. Wij zullen uw gegevens alleen voor bovenstaande doelen gebruiken, of voor een doel dat hier nauw mee samenhangt. Zo worden uw gegevens dus nooit op een onverwachtse manier door ons gebruikt.

4. Geautomatiseerde besluitvorming

Op basis van uw gegevens kunnen wij bepaalde besluiten automatisch nemen. Dit doen wij op basis van de door uw ingevoerde gegevens. Een dergelijk besluit kan voor u als gevolg hebben dat u e-mails of andere notificaties kunt ontvangen van werkgevers die bij KLIXONLINE zijn aangesloten. Het is belangrijk dat wij zulke besluiten kunnen nemen, om voor een correcte dienstverlening te kunnen zorgen.

5. Beveiliging

We doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van uw persoonlijke gegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met uw gegevens te maken hebben, er niet bij. Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen:

 • Encryptie (versleuteling) van digitale bestanden die persoonsgegevens bevatten
 • Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie
 • De toegang tot de gegevens is beperkt tot de personen die de gegevens nodig hebben
 • Geheimhoudingsverklaringen van werknemers.
 • Back-ups van de gegevens.
6. Bewaartermijn

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan de wettelijke termijnen.

7. Met wie delen wij uw persoonlijke gegevens?

Het komt voor dat andere partijen uw gegevens van ons krijgen. Wij komen met deze partijen in een verwerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met uw gegevens omgaan en zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om te bepalen of u geschikt bent voor een openstaande vacature binnen hun organisatie. Deze partijen gebruiken uw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven – welke voortvloeien uit de overeenkomst tussen u en ons – en niet voor eigen doeleinden.

Verwerkers

Wij kunnen uw gegevens uitsluitend doorgeven aan belanghebbende werkgevers. Zij zullen zorg dragen voor de opslag van de gegevens en het correct verwerken van de gegevens. Deze partijen zijn "verwerkers" in de zin van de Relevante Wetgeving.

Derden

Soms delen we uw gegevens met andere partijen, die geen verwerker zijn, zoals opleidingsinstituten (voor verificatie doeleinden). Met deze partijen spreken wij af dat ze uw gegevens zorgvuldig behandelen. Zij zullen de gegevens alleen gebruiken in overeenstemming met het doel waarvoor wij de gegevens van u hebben gekregen.

8. Doorgifte

Wij zullen uw gegevens alleen binnen de Europese Unie verwerken. Buiten de Europese Unie verwerken wij alleen uw gegevens, als dat land een passend beschermingsniveau biedt voor uw gegevens.

Zonder uw toestemming zullen we uw gegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen doorgeven dan die hierboven genoemd zijn.

9. Links

Op onze Website en in onze App kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van deze websites. We adviseren u dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende website te lezen.

10. Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestandje vervolgens op in u apparaat. Uw apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee onze site het apparaat later weer herkent.

We kunnen cookies gebruiken om uw ervaring op onze Website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat de Website snel is, u onze Website veilig kan bezoeken en wij fouten op onze Website kunnen opsporen.

U kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als u onze Website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze Website mogelijk minder goed. Voor meer informatie kun u ons cookiestatement nalezen.

11. Wijziging van de privacy policy

Wij kunnen deze privacy policy aanpassen. Als wij de privacy policy in belangrijke mate veranderen zullen wij een notificatie op onze Website en in onze App plaatsen samen met de nieuwe privacy policy. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen bij wijzigingen. Als u niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij u aan de Website en deze verklaring regelmatig te raadplegen.

12. Uw rechten

De gegevens die we van u verzamelen zijn persoonlijk. U hebt daarom de volgende rechten:

 • U mag ons vragen om inzage in uw gegevens;
 • U mag ons vragen om correctie, beperking of het wissen van uw gegevens. In geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij enkele gegevens van u bewaren in een register of op een zwarte lijst;
 • U mag ons vragen om een kopie van uw gegevens. Wij kunnen deze kopie - op uw verzoek - ook aan een andere partij doorgeven, zodat u dit zelf niet meer hoef te doen;
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens;
 • U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u denkt dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken;
 • U mag uw toestemming om uw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat u de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van u verwerken.

Bij andere vragen of opmerkingen over onze privacy policy kun u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Contact

KliX Portaal B.V.
KvK-nummer: 78604451

(H.O.D.N. www.klixonline.nl)
Dokter van Deenweg 108
8025 BK Zwolle
T: 038 200 4121
E: info@klixonline.nl

Functionarissen voor gegevensbescherming:
Daphne Freese en/of Suzanne van Doorn